Община Батак

Адрес:

 гр. Батак  пл. „Освобождение“ №5

Телефон:

03553/ 2260

Контактна форма

8 + 6 =

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007-2013

„Развитие на рибарските области”

Настоящия проект е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013.