Видове риби

  • Каракуда – сладководна риба от семейство Шаранови. Обитава застояли и не много бързи води. Успешно оцелява както в топли така и в студени язовири (яз. Батак). Бива дава вида: златиста и сребриста. Разликите й с шарана са липсата на мустаци и по-високо разположената глава.
  • Пъстърва – Вид студеноводни риби от семейство Пъстървови, които биват:

Балканска пъстърва – основният й цвят е светло кафяв, като към корема преминава почти в жълто. Отстрани има розови петна. Средната й големина е около 40 см.

Дъгова пъстърва – основният й цвят е сребрист с лилав до кафяв оттенък. Осеяна е с малки черни точки. Надлъжно през средата на тялото й минава цветна ивица, в която под различен ъгъл спрямо светлината се загатват всички цветове на дъгата. Дължината й може да надмине 80 см, а теглото – 7 кг.
Сивена – най-лесният за разпознаване вид пъстърва и това я прави предпочитана за спортен риболов. Гърбът й е тъмен на цвят, покрит с бели точки, а страните й са украсени с червени петна. Достига дължина от 25-30 см.
  • Шаран – костна риба от семейството на каракудата, скобара и червеноперката. Обитава сладководни басейни и всеядна риба. Високогърбестият шаран се отглежда в язовири. Той има дълги ъглести гръбни перки и четири мустака около устата. Месото му е бледорозово и е много вкусно, което в допълнение с борбеността му, го прави предпочитан за спортен риболов.
  • Костур – риба от семейство Костурови. Тялото на костура е скъсено, високо и странично сплескано. Има характерна за вида гърбица. Тялото е покрито с люспи, които са ситни, твърди и се отделят трудно от дебелата кожа. Има големи оранжеви очи и голяма уста със ситни зъби, тъй като е риба – хищник. На гърба си костурът има две последователни гръбни перки с бодливи лъчи. Тялото му достига дължина 40 см и тегло около 2 кг.

 

  • Червеноперка – това е сладководна риба от семейство Шаранови. Тук е мястото е да отбележим, че е грешно да смятаме бабушката и червеноперката за една и съща риба. Тялото на червеноперката е с жълтеникави люспи и оранжево-червени перки. Гръбната перка е разположена далеч от главата и има 8-9 лъча. Устата на рибата е сплескана и сочи нагоре, тъй като червеноперката обича да всмуква насекоми от повърхността на водата. Разпространена е в почти всички язовири, но в малочислени количества.
  • Щука – това е изцяло хищна риба, достигаща дължина до 1,5 м и тегло до 20 кг. Среща се в почти всички сладководни басейни, отдалечени от течаща вода. При риболов на щука се изисква не само жива стръв, но и голямо търпение тъй като щуката лови плячката си от засада.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007-2013

„Развитие на рибарските области”

Настоящия проект е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013.